2 november 2008

Hallandssöm - Backmanska

Några detaljer ur Backmanska att inspireras av. Själv har jag broderat min tolkning av den översta detaljen men fotografierna är från en tavla på hemslöjden i Halmstad. Det är ganska svårt eftersom det tar ett tag att förstå tekniken. Det finns inga exakta angivelser för hur man gör utan man får improvisera. Med hjälp av fotografier blev mitt broderi likt men teknikmässigt valde jag en sämre väg när jag broderade spetsarna i blått...